Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na obiskovalce spletne strani projekta »Akademija za kombinirano učenje« na naslovu https://www.academycole.si/. Upravljavec te spletne strani in osebnih podatkov, ki se prek njih obdelujejo, je kot nosilec navedenega projekta Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, e-pošta: osebni.podatki@rokus-klett.si. Upravljavec varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporablja izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim osebam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si.

I. Katere moje podatke zbirate in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

(1) Kontaktni obrazec »Želite sodelovati ali bolje spoznati projekt?

Kaj: ime pošiljatelja, e-poštni naslov, vsebina sporočila, ki ga pošljete.

Zakaj: Navedene podatke potrebujemo za namen odgovarjanja na vaša sporočila in vprašanja glede projekta.

Pravna podlaga: : Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene temelji na vaši privolitvi v skladu s 6. točko 1.a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 1 leto po prejemu vašega zahtevka.

II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas  vzdržujejo naše spletne strani in zagotavljajo njihovo gostovanje.

III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?

Ne.

IV. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete?

Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov; posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.