Dogodki 

PREDSTAVITVENA BROŠURA O PROJEKTU AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

V predstavitvenih informacijah o projektu so prestavljeni razlogi, zakaj se izvaja projekt, kaj je namen in katere rezultate želijo doseči sodelujoči partnerji. Zapisani so tudi predlogi katere veščine, znanja pričakujejo delodajalci od dijakov, ki bodo šele vstopili na trg dela, pa tudi s katerimi izzivi

VEČ

Študijski obisk projektnih partnerjev na Norveškem

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje smo projektni partnerji odšli na študijski obisk v Oslo. Dne 23. in 24. novembra 2022 smo obiskali , Strømmer Upper Secondary school in Kuben Upper Secondary school, kjer so nam predstavili program srednjega tehniškega izobraževanja, smer strojništvo, še posebej kako

VEČ

Novice

Člani projektnega sveta se bodo v dneh 22.-24. novembra 2022 udeležili študijskega obiska na Norveškem. Namen obiska je seznanitev s pristopi, strategijami, strokovnimi učnimi gradivi in doseganjem kompetenc v srednjem strojnem izobraževanju na Norveškem. Ob tem se bodo preučile tudi možnosti za prenos znanj in dobrih praks iz norveškega izobraževalnega sistema v srednje strojno izobraževanja v Sloveniji.