Izzivi digitalizacije pri poučevanju strojnih predmetov – POROČILO IZ ZAKLJUČNE KONFERENCE PROJEKTA

V sredo 3.4. 2024, smo uspešno pripravili zaključno strokovno konferenco projekta Akademija za kombinirano učenje.

Dogodka so se udeležili učitelji in ravnatelji šolskih centrov in strokovnih šol iz področja strojništva, predstavniki gospodarstva in oblikovalci politik.

V projektu, ki je bil podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, nosilec programa pa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je bilo s podporo medinstitucionalnega partnerstva in izmenjave znanj in dobrih praks razvitih šest interaktivnih učnih gradiv. Gre za prva tovrstna gradiva na slovenskem tržišču.