Aktivnosti

Načrtovane aktivnosti projekta so:

  • Analiziranje potreb po znanjih, spretnostih in kompetencah učiteljev v strokovnem izobraževanju v programih srednjih strojnih šol
  • Razvoj kombiniranega (hibridnega) učnega modela za poučevanje strokovnih predmetov v programih srednjih strojnih šol
  • Priprava 5 interaktivnih učbenikov za dijake za strokovne predmete v programih srednjih strojnih šol in 2 priročnikov za njihove učitelje za usposabljanje in rabo digitalne platforme
  • Testiranje kombiniranega učnega modela na šolskih centrih ter usposabljanje multiplikatorjev in učiteljev

Analiziranje potreb po znanjih, spretnostih in kompetencah učiteljev v strokovnem izobraževanju v programih srednjih strojnih šol

V partnerstvu med izobraževalnimi organizacijami v srednjem strokovnem izobraževanju ter gospodarstvom bo izvedena analiza potreb po znanjih, spretnostih in kompetencah učiteljev strokovnih predmetov v programih srednjih strojnih šol. Spoznali bomo tudi dobre prakse in izkušnje v srednjem strokovnem izobraževanju na Norveškem.


Pridobljena spoznanja bomo uporabili za razvoj kombiniranega učnega modela za poučevanje v srednjem strokovnem izobraževanju v programih srednjih strojnih šol.

Razvoj kombiniranega (hibridnega) učnega modela za poučevanje strokovnih predmetov v programih srednjih strojnih šol

Z novim kombiniranim (hibridnim) učnim modelom bomo razvili nove metode učenja in poučevanja v srednjem strokovnem izobraževanju, s poudarkom na spretnostih in kompetencah za 21. stoletje.

 

Model bo povezan z digitalnim učnim orodjem, ki bo omogočilo digitalno poučevanje in bo omogočalo evalvacijo napredka učencev.

Priprava 5 interaktivnih učbenikov za dijake za strokovne predmete v programih srednjih strojnih šol in 2 priročnikov za učitelje

Učna gradiva za učence za strokovne vsebine v programih srednjih strojnih šol bodo namenjena za samostojno delo dijakov doma ali pri pouku. S priročniki bomo učiteljem omogočili boljše poznavanje digitalnega učnega okolja ter njegovo uporabo pri poučevanju.

Testiranje kombiniranega učnega modela na šolskih centrih ter usposabljanje multiplikatorjev in učiteljev

V živo in spletno se bo Izvedlo usposabljanje multiplikatorjev za širjenje razvitega modela in širše skupine učiteljev. Izvedeno bo tudi pilotno izobraževanje v šestih šolskih centrih s programom za strojništvo.