Poročila

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6. 2023-30.11. 2023

Nadaljevali smo z nadgrajevanjem digitalnih učnih vsebin in izvedli  usposabljanje učiteljev na različnih šolskih centrih po Sloveniji. Za lažjo uporabo gradiv smo pripravili audio-vizualne vsebine in pričeli z pripravo navodil za rabo platforme. V tiskani in digitalni obliki je izšel Priročnik za pridobivanje kompetenc in

VEČ

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.12. 2022-30.5. 2023

Vzpostavili smo medsektorsko partnerstvo s srečanji predstavnikov industrije, kjer smo identificirali potrebna znanja in spretnosti učiteljev in definirali vsebine učnih gradiv. Nadaljevali smo z nadaljnjo prilagoditvijo digitalne platforme in izvajali aktivnosti vezano na komuniciranje z deležniki.  Več v poročilu.

VEČ

Uspešno zaključena predstavitev novih interaktivnih učnih gradiv

V okviru razvoja “Kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje”, smo uspešno izvedli prestavitve in usposabljanja tako učiteljev kot dijakov. Usposobili smo 96 učiteljev in gradiva predstavili 145 dijakom. Za vse tiste, ki

VEČ

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6.2022-30.11.2022

Izvajali smo koordinacijo aktivnosti projekta z namenom doseganja zastavljenih ciljev projekta.Za učinkovito koordinacijo projekta so bili izvedeni kick off sestanek, redni sestanki partnerjevv obliki video konferenc in v živo ter sestanki vodje projekta s projektno skupino v organizaciji.Narejen je bil osnutek akcijskega načrta za upravljanje

VEČ

Učbeniki

Za vse tiste, ki vas zanima,  kaj vse smo razvijali v času izvajanja projekta, so gradiva na voljo v spodnjih povezavah.

Učna gradiva so sicer še vedno v fazi izpopolnjevanja. Zato bi nam zelo pomagali  vaši novi predlogi, komentarji, mnenja.

Lahko nam pišete na nives.sircelj@cpu.si ali jelka.razpotnik@rokus-klett.si

 

Polimeri

Priprava izdelka – gred

Prostorsko modeliranje in projektna dokumentacija – Creo

Prostorsko modeliranje in projektna dokumentacija – SolidWorks

Računalniško podprte tehnologije

Strojni elementi

Priročniki

KATERE SO KOMPETENCE 21.STOLETJA V PEDAGOŠKEM POKLICU

Za lažje poučevanje, smo v sklopu projekta izdali priročnik »Kompetence za 21. stoletje«. Za kvalitetno opravljanje pedagoškega poklica, je namreč zelo pomembno, da vemo, katere so tiste veščine, znanja, ki naj bi jih imel vsak, ki se ukvarja s tem zelo lepim poklicem. V kolikor

VEČ

Digitalne publikacije

 

V času projekta je bilo izvedeno kar nekaj analiz, pregledov strokovne literature. Pri delu smo uporabili in zapisali razna poročila. Pripravili smo Akcijski načrt pilotnega izobraževanja, ki se je izkazal za zelo koristnega, saj smo z ustreznim planiranjem vseh faz do zaključne faze, to je razvoja gradiv in priročnikov, uspeli pripeljati projekt v zaključno fazo.

 

Poročilo analize potreb v SSI (PDF)

Analiza študentov (PDF)

Poročilo analize SSI ter učnih gradiv na Norveškem (PDF)

Akcijski načrt pilotnega izobraževanja (PDF)