Poročila

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6.2022-30.11.2022

Izvajali smo koordinacijo aktivnosti projekta z namenom doseganja zastavljenih ciljev projekta.Za učinkovito koordinacijo projekta so bili izvedeni kick off sestanek, redni sestanki partnerjevv obliki video konferenc in v živo ter sestanki vodje projekta s projektno skupino v organizaciji.Narejen je bil osnutek akcijskega načrta za upravljanje

VEČ

Učbeniki

Interaktivna učna gradiva za dijake bodo na voljo konec novembra 2023.

Priročniki

Digitalni priročniki za učitelje bodo na voljo konec novembra 2023.