POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6. 2023-30.11. 2023

Nadaljevali smo z nadgrajevanjem digitalnih učnih vsebin in izvedli  usposabljanje učiteljev na različnih šolskih centrih po Sloveniji. Za lažjo uporabo gradiv smo pripravili audio-vizualne vsebine in pričeli z pripravo navodil za rabo platforme. V tiskani in digitalni obliki je izšel Priročnik za pridobivanje kompetenc in spretnosti 21. stoletja ter mehkih veščin. Projekt smo promovirali na različnih konferencah.  Več v poročilu.