Zaključna konferenca, rezultati projekta

V Zborniku prispevkov so zbrani in objavljeni glavni rezultati in ključni cilji projekta, povzetki govorov in prispevkov. Zbrana so mnenja o pasteh in priložnostih vstopa digitalizacije v učna okolja in delovne procese.