Uspešno zaključena predstavitev novih interaktivnih učnih gradiv

V okviru razvoja “Kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje”, smo uspešno izvedli prestavitve in usposabljanja tako učiteljev kot dijakov. Usposobili smo 96 učiteljev in gradiva predstavili 145 dijakom.

Za vse tiste, ki vas zanima,  kaj vse smo razvijali v času izvajanja projekta, so gradiva na voljo v spodnjih povezavah. Učna gradiva so sicer še vedno v fazi izpopolnjevanja. Zato bi nam zelo pomagali  vaši novi predlogi, komentarji, mnenja. Lahko nam pišete na nives.sircelj@cpu.si ali   jelka.razpotnik@rokus-klett.si

Linki do gradiv:

Računalniško podprte tehnologije       

Prostorsko modeliranje in priprava tehniške dokumentacije      

Strojni elementi