POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.12. 2022-30.5. 2023

Vzpostavili smo medsektorsko partnerstvo s srečanji predstavnikov industrije, kjer smo identificirali potrebna znanja in spretnosti učiteljev in definirali vsebine učnih gradiv. Nadaljevali smo z nadaljnjo prilagoditvijo digitalne platforme in izvajali aktivnosti vezano na komuniciranje z deležniki.  Več v poročilu.