Poročila

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6.2022-30.11.2022

Izvajali smo koordinacijo aktivnosti projekta z namenom doseganja zastavljenih ciljev projekta.Za učinkovito koordinacijo projekta so bili izvedeni kick off sestanek, redni sestanki partnerjevv obliki video konferenc in v živo ter sestanki vodje projekta s projektno skupino v organizaciji.Narejen je bil osnutek akcijskega načrta za upravljanje

VEČ

Učbeniki

Za vse tiste, ki vas zanima,  kaj vse smo razvijali v času izvajanja projekta, so gradiva na voljo v spodnjih povezavah.

Učna gradiva so sicer še vedno v fazi izpopolnjevanja. Zato bi nam zelo pomagali  vaši novi predlogi, komentarji, mnenja.

Lahko nam pišete na nives.sircelj@cpu.si ali jelka.razpotnik@rokus-klett.si

 

Polimeri

Priprava izdelka – gred

Prostorsko modeliranje in projektna dokumentacija – Creo

Prostorsko modeliranje in projektna dokumentacija – SolidWorks

Računalniško podprte tehnologije

Strojni elementi

Priročniki

Digitalne kompetence. Priročnik za rabo digitalne platforme

V priročniku je razloženo kaj vse spada med digitalne kompetence, kje vse nam koristijo. Zapisana so navodila za uporaba razvitih gradiv. Podrobno so zapisane tudi različne učne metode, ki se jih lahko poslužujejo učitelji in mentorji v podjetjih.   Obrazloženi so tudi načini utrjevanja in preverjanja

VEČ

KATERE SO KOMPETENCE 21.STOLETJA V PEDAGOŠKEM POKLICU

Za lažje poučevanje, smo v sklopu projekta izdali priročnik »Kompetence za 21. stoletje«. Za kvalitetno opravljanje pedagoškega poklica, je namreč zelo pomembno, da vemo, katere so tiste veščine, znanja, ki naj bi jih imel vsak, ki se ukvarja s tem zelo lepim poklicem. V kolikor

VEČ

Digitalne publikacije

V času projekta je bilo izvedeno kar nekaj analiz, pregledov strokovne literature. Pri delu smo uporabili in zapisali razna poročila. Pripravili smo Akcijski načrt pilotnega izobraževanja, ki se je izkazal za zelo koristnega, saj smo z ustreznim planiranjem vseh faz do zaključne faze, to je razvoja gradiv in priročnikov, uspeli pripeljati projekt v zaključno fazo.

Poročilo analize potreb v SSI (PDF)

Analiza študentov (PDF)

Poročilo analize SSI ter učnih gradiv na Norveškem (PDF)

Akcijski načrt pilotnega izobraževanja (PDF)

Poročilo o pilotni implementaciji (PDF)

Analiza oglaševalske in promocijske kampanje (PDF)