POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6.2022-30.11.2022

Izvajali smo koordinacijo aktivnosti projekta z namenom doseganja zastavljenih ciljev projekta.
Za učinkovito koordinacijo projekta so bili izvedeni kick off sestanek, redni sestanki partnerjev
v obliki video konferenc in v živo ter sestanki vodje projekta s projektno skupino v organizaciji.
Narejen je bil osnutek akcijskega načrta za upravljanje projekta, stalno so se spremljala
tveganja. Določili smo odgovorne subjekte za izvedbo posameznih aktivnosti ter se dogovorili
za pripravo in realizacijo izvajanja vsebinskega in finančnega poročanja.
Vključeni so bili vsi partnerji, saj so vsi za svojo organizacijo izvajali vodenje projekta in
pripravili finančno in vsebinsko poročilo. Prav tako so sodelovali na sestankih partnerjev.