PREDLOGI PODJETIJ KATERA ZNANJA BI POTREBOVALI DIJAKI ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V DELOVNE PROCESE

 

Željene kompetence, znanja veščine, je izrazilo preko 60 udeležencev fokusnih skupin. Z namenom razvoja sodobnih učnih gradiv in zaradi koristi, ki jo bodo imeli z učnim modelom, ki ga pripravljamo, so podali res veliko koristnih predlogov. Kdo so bili udeleženci in kaj so predlagali?

 

 

Več