Poročilo analize potreb v srednjem strokovnem izobraževanju-program strojni tehnik

Namen projekta je razviti interaktivne učne vsebine ter vzpostaviti sodobno digitalno učno okolje v programu strojni tehnik. V ta namen je bila narejena raziskava, kjer se je učitelje spraševalo katera orodja  in načine poučevanja uporabljajo trenutno, in kje vidijo možnosti izboljšanja.

Raziskava je pokazala pri katerih strokovnih vsebinah bo potrebna nadgradnja, kaj bi bilo potrebno spremeniti v samih učbenikih, kakšna naj bi bila  digitalna učna gradiva. Učitelji so izpostavili tudi pomen višanja nekaterih mehkih veščin, kot je reševanje problemov, kritično  razmišljanje, timsko delo. Zato bodo ta področja prav tako del razvoja učnih vsebin.  Več o raziskavi (PDF)