KATERE SO KOMPETENCE 21.STOLETJA V PEDAGOŠKEM POKLICU

Za lažje poučevanje, smo v sklopu projekta izdali priročnik »Kompetence za 21. stoletje«. Za kvalitetno opravljanje pedagoškega poklica, je namreč zelo pomembno, da vemo, katere so tiste veščine, znanja, ki naj bi jih imel vsak, ki se ukvarja s tem zelo lepim poklicem. V kolikor kot učitelj vemo, katere kompetence je dobro razvijati, se to odrazi pri lastnem delu. Še  pomembneje pa je, da se rezultati opazijo tudi  pri dijakih, ki jih poučujemo.

V Projektu Akademija za kombinirano učenje, razvijamo sodobna digitalna učna orodja, ustrezna za sodoben način poučevanja. Skrbimo torej, da tako učitelji kot dijaki višajo te specifične, strokovne kompetence.  Ker pa vemo, da znanje, ki se ga ne vidi, ni nobeno znanje, smo del projekta namenili prav višanju teh splošnih, mehkih veščin. Te veščine so namreč enako pomembe, kot strokovno znanje. Prav z ustreznim načinom vodenja, z razvijanjem potenciala učencev, z uvajanjem timskega sodelovalnega dela dijakov, z upoštevanjem in poučevanjem delovne etike in višanjem etičnih kompetenc lažje prepričamo dijake, kaj je namen učenja, in kaj vse bodo v življenju lahko dosegli, če bo vseživljenjsko učenje postalo njihova stalnica. Če se bomo vsi učili, kako se učiti, bodo rezultati prav tako boljši. Osvajanje znanj kritičnega razmišljanja, upravljanja z čustvi, poznavanja metod reševanja konfliktov je prav tako v današnjem času hitrih, nenadnih sprememb, velikokrat stresnih situacij, tudi  zelo pomembno. Z upoštevanjem priporočil v priročniku, bo to specifično/tehnično znanje, gotovo bolj vidno in opazno. Veliko razlogov torej za branje.