Digitalne kompetence. Priročnik za rabo digitalne platforme

V priročniku je razloženo kaj vse spada med digitalne kompetence, kje vse nam koristijo. Zapisana so navodila za uporaba razvitih gradiv. Podrobno so zapisane tudi različne učne metode, ki se jih lahko poslužujejo učitelji in mentorji v podjetjih.   Obrazloženi so tudi načini utrjevanja in preverjanja snovi.