KONČNO POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA

V zaključnem poročilu so predstavljeni vsi glavni cilji in rezultati projekta. Razvili smo kombiniran učni model, usposobili učitelje za njegovo uporabo. Doseženo je bilo medinstitucionalno povezovanje in dodatno povezovanje med projektnimi partnerji ter podjetji iz področja strojništva.

Uspešno smo se  povezali tudi z učitelji iz Norveške Zanimanje za uporabo gradiv izkazujejo ne samo učitelji in šole, temveč tudi  predstavniki gospodarstva. Vsa razvita učna gradiva bodo prosto dostopna tudi po zaključku projekta.