PODJETJA SO PREDLAGALA, KATERA ZNANJA BI POTREBOVALI DIJAKI ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V DELOVNE PROCESE

Cilj projekta je pripraviti sodobna učna gradiva, omogočiti posodobitev nekaterih strokovnih modulov in upoštevati želje in potrebe industrije, za zaposlene, ki pri svojem delu potrebujejo razna strojna znanja.