PREDSTAVITVENA BROŠURA O PROJEKTU AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

V predstavitvenih informacijah o projektu so prestavljeni razlogi, zakaj se izvaja projekt, kaj je namen in katere rezultate želijo doseči sodelujoči partnerji. Zapisani so tudi predlogi katere veščine, znanja pričakujejo delodajalci od dijakov, ki bodo šele vstopili na trg dela, pa tudi s katerimi izzivi se srečujejo učitelji pri samem poučevanju. V času do 30. 4. 2024, bo razvitih pet učnih gradiv in dva priročnika za učitelje. Gradiva bodo gotovo pomagala pri uvajanju kombiniranega učnega modela in pri prilagajanju načinov poučevanja in učenja.