Študijski obisk projektnih partnerjev na Norveškem

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje smo projektni partnerji odšli na študijski obisk v Oslo. Dne 23. in 24. novembra 2022 smo obiskali , Strømmer Upper Secondary school in Kuben Upper Secondary school, kjer so nam predstavili program srednjega tehniškega izobraževanja, smer strojništvo, še posebej kako združujejo klasično učenje  z digitalnim, oziroma kombiniranim  poučevanjem.

Dne 24.11.  smo obiskali projektnega partnerja, največjo založbo učbenikov in učnih gradiv Gyldendal  na Norveškem in bili gostje na Ministrstvu za izobraževanje.  Za odlično pripravljen in izveden študijski obisk je poskrbel projektni partner Založba Gyldendal.  Informacije, ki smo jih projektni partnerji dobili, nam bodo pomagale pri razvoju interaktivnih učnih gradiv in izdelavi priročnikov, ter realiziranju  vseh ostalih nalog vezanih na projekt.