Category: Priročniki

Digitalne kompetence. Priročnik za rabo digitalne platforme

V priročniku je razloženo kaj vse spada med digitalne kompetence, kje vse nam koristijo. Zapisana so navodila za uporaba razvitih gradiv. Podrobno so zapisane tudi različne učne metode, ki se jih lahko poslužujejo učitelji in mentorji v podjetjih.   Obrazloženi so tudi načini utrjevanja in preverjanja

VEČ

KATERE SO KOMPETENCE 21.STOLETJA V PEDAGOŠKEM POKLICU

Za lažje poučevanje, smo v sklopu projekta izdali priročnik »Kompetence za 21. stoletje«. Za kvalitetno opravljanje pedagoškega poklica, je namreč zelo pomembno, da vemo, katere so tiste veščine, znanja, ki naj bi jih imel vsak, ki se ukvarja s tem zelo lepim poklicem. V kolikor

VEČ