Category: Poročila

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6. 2023-30.11. 2023

Nadaljevali smo z nadgrajevanjem digitalnih učnih vsebin in izvedli  usposabljanje učiteljev na različnih šolskih centrih po Sloveniji. Za lažjo uporabo gradiv smo pripravili audio-vizualne vsebine in pričeli z pripravo navodil za rabo platforme. V tiskani in digitalni obliki je izšel Priročnik za pridobivanje kompetenc in

VEČ

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.12. 2022-30.5. 2023

Vzpostavili smo medsektorsko partnerstvo s srečanji predstavnikov industrije, kjer smo identificirali potrebna znanja in spretnosti učiteljev in definirali vsebine učnih gradiv. Nadaljevali smo z nadaljnjo prilagoditvijo digitalne platforme in izvajali aktivnosti vezano na komuniciranje z deležniki.  Več v poročilu.

VEČ

Uspešno zaključena predstavitev novih interaktivnih učnih gradiv

V okviru razvoja “Kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje”, smo uspešno izvedli prestavitve in usposabljanja tako učiteljev kot dijakov. Usposobili smo 96 učiteljev in gradiva predstavili 145 dijakom. Za vse tiste, ki

VEČ

POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH: 1.6.2022-30.11.2022

Izvajali smo koordinacijo aktivnosti projekta z namenom doseganja zastavljenih ciljev projekta.Za učinkovito koordinacijo projekta so bili izvedeni kick off sestanek, redni sestanki partnerjevv obliki video konferenc in v živo ter sestanki vodje projekta s projektno skupino v organizaciji.Narejen je bil osnutek akcijskega načrta za upravljanje

VEČ